Lesreglement

Annulatie door lesgever

Lessen die niet kunnen doorgaan door het slechte weer of het afmelden door de lesgever zullen op een later tijdstip door de lesgever of een plaatsvervanger ingehaald worden (af te spreken met de lesgever zelf).

Annulatie door lesvolger

Lessen die niet tijdig worden afgemeld door de lesvolger (ten laatste de dag ervoor) zullen niet worden ingehaald.

Groepsles

Er is pas sprake van het tarief groepsles vanaf 3 inschrijvingen bij de jeugd. Bij minder dan 3 inschrijvingen gelden de volwassenen tarieven van groeps of individuele les.

Afwezigheid

Niet opdagen tijdens een groepsles is voor rekening van de lesnemer, hierbij ontstaat geen mogelijkheid tot inhalen.

Duur

Onder een lesuur wordt verstaan een periode van 50 minuten. Er worden 10 minuten voorzien voor opwarming, opstellen didactisch materiaal enz.

Lesgeld

Het lesgeld is inclusief baanhuur.

Lidmaatschap

Elke lesvolger dient eerst lid te zijn van de betreffende tennisclub alvorens te kunnen deelnemen aan de lessen.

Betaling

Enkel een contante betaling bij de eerste les of overschrijving via bank geldt als officiële inschrijving.

Overdraagbaarheid

Lessen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Lesdata

Tijdens de eerste les krijgt men een lijst overhandigd waar de andere lesdata op vermeld staan.

Aansprakelijkheid

Het volgen van de trainingen is op eigen risico, de tennisschool noch de individuele tennistrainer kan aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke ongevallen en daaruit voortvloeiende schade, noch d ¡ ¡“˜Ÿˆ ¡@ ¡@@ ¡niveau's
De tennisschool zal trachten een zo goed mogelijke samenstelling te maken van de groepsniveau’s.

Clubreglement

Verder dient de lesvolger zich te houden aan het intern clubreglement waar de lessen doorgaan.