Hoe werkt kidstennis?

In de winter van 2006-2007 is tennisschool Progression in samenwerking met TC Stabroek ingestapt in het Kids tennis project van de VTV. In de zomer van 2008 zullen ook TC Kapellen en TC 80 volgen. 

Wat is Kidstennis?

Het VTV KidsTennisproject omvat een vernieuwde opleidingsstructuur voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Met KidsTennis wil VTV de kwaliteit van de jeugdwerking in clubs verhogen en daarvoor richt het zich op de verschillende partners betrokken bij de opleiding van de jeugd.

De doelen zijn:
- Kinderen aantrekken en op een correcte en leuke manier leren tennissen
- De trainers voorzien van het nodige didactisch materiaal om kwaliteitsvol les te geven
- De interesse en betrokkenheid van de ouders verhogen
- Clubs ondersteunen bij organisatie van de lessen

Het KidsTennis sporttechnisch concept is vrij eenvoudig. Aan de verschillende vaardigheidsniveaus wordt een kleur toegekend. De kinderen kunnen overgaan naar een volgende kleur (niveau) wanneer ze slagen voor een aantal testjes.

Aan de verschillende niveaus zijn verschillende soorten ballen en groottes van tennisveldjes verbonden. Dit zorgt ervoor dat elk kind in zijn eigen leefwereld kan spelen en oefenen. Belangrijk is dat niet te snel gevorderd wordt naar een groot veld en harde ballen : dit kan op termijn de technische verbetering van tennsislagen immers in de weg staan!

Hoe kunnen de kinderen en ouders de evolutie en progressie van de tennisvaardigheden van de kinderen volgen?

De kinderen worden ingedeeld volgens de kleurniveau’s zoals opgegeven door de VTV
- Dit kan je volgen door de tape die aangebracht wordt op het tennisracket

Om van een bepaald kleurniveau over te kunnen stappen naar een volgend kleurniveau moet je als kind slagen voor een aantal tests
- Dit kan je volgen door de stempels die je bekomt op de stempelkaarten; pas wanneer alle stempeltjes behaald zijn, wordt je toegelaten tot een volgend kleurniveau

Hoe kunnen de ouders deze werking ondersteunen?

Het is belangrijk dat de lesgever en de ouders elkaar niet tegenspreken : zorg er voor dat je op dezelfde golflengte zit met de lesgever zijn aanpak.

Wanneer je als ouder met je kinderen een keer gaat oefenen is het van belang de juiste tennisballen te gebruiken en op de juiste grootte van tennisveld te oefenen

Stimuleer je kind(eren) om ook een keer deel te nemen buiten de tennislessen aan tornooitjes, interclub, enz. Probeer op geregelde tijdstippen ook oefenmomenten in te plannen buiten de tennislessen : spreek af met andere ouders en kinderen...

Groeten,
Het Progression tennisschool team